По повод Световния ден на чистите ръце днес в Средно училище „Георги Ст. Раковски“ се проведе здравно-информационна кампания под мотото „Чисти ръце“. Тя е насочена към повишаване на здравната култура сред ученици от 8 и 9 клас и се реализира от Общинска администрация – Котел.

Здравният медиатор на общината – Снежа Рандева заедно с медицинския специалист Ирина Димитрова и преподавателя Николай Недков, запознаха младежите с понятия като микроби, лична хигиена, добри и лоши хигиенни навици.

Целта на кампанията е да изгради трайни здравословни навици сред учениците, които да спомогнат за запазването, както на тяхното здраве, така и на здравето на техните близки.