След темата за иновациите и това как те ще бъдат подпомогнати в Стратегическия план, дойде ред и на друга важна тема, касаеща най-вече здравето на почвата.

Голямата реколта и удълженото споразумение притискат цените на зърното

В уебинар на Агри.БГ, част от кампанията “ОСП работи за нас: Много повече от политика”, говорихме затова какви са новите изисквания по трите най-коментирани стандарта за добро земеделско и екологично състояние, а именно ДЗЕС 6, ДЗЕС 7 и ДЗЕС 8. 

И още какъв всъщност е смисълът от засяването на покривни култури и какво фермерите трябва да целят с това?

По темите си говорихме със специалистите Петя Иванова и Борис Коев.

Петя е специалист по регенеративно земеделие и почвено здраве, с над 17 години опит с живи системи. А Борис е специалист по покривни култури. Той е един от водещите практици в полевите опити с покривни култури, като в сайта Агри.БГ може да видите множество материали с него, в които заедно с журналиста София Белчева проследяват прогреса на опитно поле в различни ситуации и моменти.

"Видял съм ефектите от интензивните обработки, ерозията - особено при по-леки почви. Всъщност загубата на почвената екосистема води до големи икономически загуби и то в посока на това, че те силно ограничават добивите. В моята практика се е случвало при повече от 50%.

ДЗЕС 6  е може би това изискване на регулатора, което цели точно в чувствителните периоди на годината и особено в по-чувствителните терени, да се ограничи ерозията. ДЗЕС 7 е обвързан със сеитбообръщението. Тук е важно да споменем, че покривните култури също могат да се използват и затова. При ДЗЕС 8 нещата са малко по-сложни. Там може да бъде намалено изискването за непроизводствени площи, но не може да бъде премахнато чрез покривни култур", коментира Борис Коев.

Петя Иванова пък запозна фермерите с ключовите моменти, заради които е добре да се сеят покривни култури.

"Цялото движение в света, което касае почвеното възстановяване до голяма степен е било водено от фермери. Те са тези, които са намерили начин как да започнат да подобряват своите агро екосистеми. Посоката и инструментите, които дават възможност на почвата да се възстанови са ясни и добре познати, и добре изпрактикувани.

Фермер/земеделец - това е една много отговорна професия не само за това, че тези хора произвеждат продукция и гарантират продоволствена сигурност, но това е и професия, която стопанисва ресурсите за производство, а именно почва, вода и въздух", обясни специалистът.


Повече информация може да видите във видеото.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg