На 23 ноември в Севлиево се състоя среща, организирана от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към Община Севлиево съвместно с Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център.

Темата на срещата бе "Профилактика на психичното здраве и превенция на употребата на психоактивни вещества в юношеска възраст" с лектор д-р Иван Добринов - психиатър, водещ специалист в сферата на лечението на пациенти с тежка зависимост към алкохол и наркотици.

В срещата взеха участие педагогически специалисти от всички училища на територията на общината, членове на МКБППМН и обществени възпитатели към нея, социални работници и психолози от ЦОП – Севлиево, ЦНСТ – Севлиево, инспектори от Детска педагогическа стая и специалисти от Държавна психиатрична болница – Севлиево.

Темата за употребата на психоактивни вещества е актуална не само за специалисти, работещи с деца, но вълнува голяма част от родителите на подрастващите. Д-р Добринов запозна присъстващите с видовете зависимости и техните фази. Даде много примери от професионалната си практика, с които показа, как един зависим и близките му могат да се справят с проблема, а след лекцията отговори на многобройните въпроси на аудиторията.

В края на срещата представителите на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център обсъдиха предстоящата си съвместна работа с представителите на училищата.