Изложба, представяща ползите от разделното събиране и рециклирането на отпадъци е позиционирана пред сградата на Община Плевен. Поводът е отбелязването на Световния ден на околната среда, а организатор е Еко Партнърс.

Таблата в изложбата с мото "Мога да бъда" са 8 и в 16 постера показват процеси на преработка на различни отпадъци като стъкло, метали, хартия, както и начини за сепариране на отделните отпадъци.

Таблата дават и конкретна информация за това, в кой контейнер за разделно събиране, какъв вид отпадък трябва да бъде изхвърлен.

Изложбата ще остане пред централния вход на общинската админстрация през следващите две седмици.

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана от Еко Партнърс България АД на територията на община Плевен, включва зелени и жълти съдове за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, различни от тези за битови отпадъци, като се осигурява общ обем на съдовете 459 000 литра, разпределени на 135 адреса в гр. Плевен. На всеки адрес се разполага по един комплект контейнери с общ обем 3400 л, който трябва да обслужва 750 жители от съответното населено място.