Посетителите ще видят  поредица от предмети, които са били откраднати от ИМ-Бяла през периода 2008-2013 г. След успешната работа на Окръжната прокуратура, Окръжната следствена служба, ГД БОП и ДАНС тези движими културни ценности са върнати  в музея и за пръв път се показват след кражбата им. 

Основна част от изложбата е  въоръжението на руската армия през войната 1877-1878 г. Всички предмети са с изключително качество, с фабричния лак на дървените части и пълна оксидация – така както са излезли от военните складове на Русия, когато са били предадени за създаването на музея в Бяла и с малки следи от недобросъвестното отношение на крадците. На първо място това е цялата поредица от пушки Бердана 1 и Бердана 2 - изключително рядката и скъпа пехотна пушка Бердана № 1   обр. 1868 с блоков затвор, произведена от фирма Колт за руската армия само в 30 хил. екземпляра; пехотна пушка Бердана № 2 обр. 1870 с  цилиндрично плъзгащ се затвор и иглен четириръб щик; драгунска пушка Бердана № 2 обр. 1871 с иглен четириръб щик; казашка  пушка Бердана № 2 обр. 1873; кавалерийска карабина Бердана № 2 обр. 1873; пехотна пушка Крънка  обр. 1869 – най-масовото оръжие в руската армия по време на войната 1877-1878 г.; пехотен войнишки тесак обр. 1848; артилерийски телескопичен прицел  БА 1874 за медно 9 фунтово оръдие; кобур и S–образна юзда за офицерско драгунско седло  обр. 1871 г., изработени през 1876 г. от доставчика на императорския двор  фирма „Walter & Koch  S-t Petersbourg”; секторни пълнители за 24 патрона  10,67 мм с гравитационно подаване за картечница  Гатлинг-Горлов 4-a  доставка; кутии, в които са се съхранявали пълнителите, както и шомпол за картечницата. Една такава картечница беше върната в музея през лятото. Този вид историческо оръжие по време на войната е възприемано като лека артилерия и е произведено от фирма Колт, като са доставени само 20 бройки.

В изложбата са подредени изключително редки и ценни оригинални фотографии на: Свищовските заточеници от 1867 г. при връщането им от заточение от Диарбекир на 24 октомври 1872 г.; Официалният обяд,  даден от комитета „Цар Освободител Александър II” по случай приемането с протокол на военно-историческата къща-музей в гр. Бяла на 20 май 1905 г., направена от известния русенски фотограф Мойсе Камерман; Участници от Беленска околия в сръбско-българската война, между които опълченецът Йордан Николов – единствена запазена снимка с неговия образ; фотография на литография на вариант по картината на Иван Айвазовски „Взрыв трехмачтового парохода в Сулине 27 сентября 1877”, изработена специално за музея.

Изложбата е посветена на 116 години от откриването на музея в гр. Бяла на 17 септември 1907 г. от княз Фердинанд и великия княз Владимир Александрович и на 115 годишнината от обявяването на независимостта на България на 22 септември 1908 г.