На извънредно заседание днес Общинският съвет във Варна даде съгласието си Община Варна да кандидатства за еврофинансиране за изграждане на нови зони за отдих и спорт в рибарско селище „Карантината“ в кв. „Аспарухово“.

Предложението надгражда проекта за строителство на нов информационен център за работа с деца, за който вече има подписан договор, стана ясно по време на дискусията в зала „Пленарна“.

„Проектът засяга достъпа до този център, а именно изграждане на пешеходна павирана алея и паркинг на територията на рибарското селище. Заложени са и две игрища за плажен волейбол със съответните трибуни и прилежаща инфраструктура, които са извън плажа и които ще бъдат подходящи за провеждане на международни спортни мероприятия. Целта е мястото да се социализира, като се съчетаят образование и отдих за децата“, поясни пред съветниците председателят на местния парламент Тодор Балабанов.

Проектът е на стойност близо 470 хил. лева с ДДС – от тях 85% са безвъзмездна финансова помощ, а 15% е съфинансирането от националния бюджет. Ангажиментът на общината е да осигури до 40 000 лв. за възнаграждение на екипа за организация и управление, тъй като тези разходи не са заложени като допустими.

С оглед своевременното стартиране на дейностите съветниците дадоха съгласието си след одобрение на проектното предложение и подписване на договора от местната хазна да бъдат отпуснати до 469 399 лв. с ДДС за обезпечаване на допустими разходи, преди те да бъдат възстановени от Програмата за морско дело и рибарство.

Срокът за изпълнение на проекта е до 12 месеца, но не по-късно от 30 ноември 2023 г.

За първи път откакто България е член на ЕС, селата от община Варна имат шанс за достъп до еврофинансиране чрез Програмата за развитие на селските райони. Местният парламент даде зелена светлина на администрацията да  кандидатства по подмярка „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

В предходните два програмни периода градска община нямаше право да включи селата, които са на нейна територия, в проектите по Програмата за развитие на селските райони. Тази възможност се открива сега за първи път за новия програмен период 2021-2027 г. и позволява във варненските села да се реализират различни малки проекти.

Варна ще кандидатства съвместно с Община Аврен. В проекта ще бъдат включени селата Звездица, Тополи, Казашко и Константиново. Единствено Каменар остава извън проектното предложение, тъй като изискването по Програмата за развитие на селските райони е да има непрекъсваемост на границите между селата и между партньорската община Аврен. Водени са разговори това село да бъде включено към стратегията на Община Аксаково, която също ще кандидатства по програмата.