Летописна книга за 70-годишнината на Районен съд-Димитровград подготвят там с амбицията да бъде издадена за 1 декември, когато е датата на юбилея. Инициативата е на председателя Иван Маринов.


Отчет за двата си последователни мандата направи той пред медиите. Иван Маринов е сред тримата кандидати за председател на Окръжен съд – Хасково.


„Целите, които си поставих преди 10 г., са изпълнени. Оставам след себе си в Димитровград Районен съд с отлична администрация, в собствена сграда и със служебен автомобил“, посочи той.


Иван Маринов припомни, че при поемането на председателския пост в димитровградския съд през 2012 г. е заварил предписания от Окръжен съд – Хасково и от Инспектората на ВСС за отстраняване на констатирани от тях пропуски в работата. Още на следващата година проверките отчетоха много добра работа и организация, а през 2018 г. Инспекторатът на ВСС номинира административният секретар Елена Колева за награда, което е без аналог в региона и досега, коментира Иван Маринов. 


Добра съвместна работа с местната власт и районната прокуратура, отчете още той.