Живка Митева ще изпълнява функциите на кмет на село Добрич до края на мандата, реши на извънредна сесия днес Общинският съвет в Димитровград. Свикването й се наложи след смъртта на управлявалият селото 6 мандата Марин Маринов.

За Живка Митева, която от 25 години е секретар на кметството в Добрич днес гласуваха единодушно 30-те общински съветници в залата. Тя е най-запознатае с работата, живее в селото от много години и ще изпълнява в пълнота задълженията си на кмет, аргументира предложението си председателят на местния парламент Гергана Кръстева.

Веднага след гласуването му Живка Митева положи клетва и подписа клетвения лист, като с решението си димитровградските съветници допускат предварителното му изпълнение.

Съгласно законовата разпоредба, когато до края на мандата остава по-малко от една година, частични избори не се провеждат, като в тези случаи Общинският съвет избира кмет на населеното място.