Десетото издание на Фестивала на средновековните традиции, бит и култура „Калето - Мездра“ събра в Археологически комплекс „Калето“ в гр. Мездра групи за исторически възстановки и индивидуални реконструктори от България и Румъния. Организатори на събитието, което съвпадна с Международния ден на музеите (International Museum Day), бяха Община Мездра, Археологически комплекс „Калето” и Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции „Авитохол”.

Атрактивната проява е от програмата на 50-ите юбилейни Празници на културата „Мездра - май“ и е част от дейностите за устойчивост по Проект „Добре дошли в Средновековието“ („Welcome to the Middle Ages“), реализиран от Община Мездра и Община Добрословени, Румъния по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г.

Фестивалът беше официално открит от кмета на община Мездра Иван Аспарухов, а участниците бяха представени от Жасмин Първанов, председател на Сдружение „Авитохол”.

В тазгодишното издание на „Калето - Мездра“ взеха участие групи за исторически възстановки и индивидуални реконструктори - общо над 70 на брой, които пресъздадоха автентичния бит, традиции, култура и военно дело на обществата, населявали българските земи през късната античност, ранното и късното средновековие.

Във фестивала се изявиха групите за исторически възстановки и индивидуални реконструктори:

• Сдружение „Багачин“ от с. Дреновец, община Ружинци - възстановяват бит и култура на късноримските федерати в Източната римската империя (Византия) по лимеса - северозападната й граница;

• Сдружение „Виа Претория“ от гр. София - пресъздават ранните обитатели на Източната римска империя - бит, традиции, занаяти и военно дело, ковачество, дървообработка, свещолеене, кожарство, керамика, накити и бижута;

• Сдружение „Ситалк“ от гр. Пловдив - пресъздават късноантичните поселения и ритуали;

• Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции „Авитохол” от гр. Варна - възстановяват бит, традиции и култура на ранносредновековните българи от периода на заселването им отсам Дунав;

• „Пазителите на „Калето“ от гр. Мездра - пресъздават бит, облекло и снаряжение от ранното средновековие;

• Национално дружество „Традиция” - Регионален клон Велико Търново - облекла и занаяти от късното средновековие;

• Група за историческа възстановка „Nokors“ от Букурещ, Румъния - фокусирана върху пресъздаването на монголската и татарската култури през XIII-XIV век („Златната орда“),

• Теодор и Мариета Тодорови от гр. София - представят средновековна реконструкция на викинги/варяги и тяхното присъствие на Балканите,

• Мартин Геланов и Галин Вайов от гр. София - пресъздават българи от ранното средновековие,

• Калина Атанасова-Бъдъмба от гр. Варна - представя късното средновековие по българските земи;

• Емил Маринов от гр. Шумен - представя занаята обработка на метали и металопластика - медальони по автентични образци, накити и украшения, монетосечене;

• Любомир Милинов и центурионът Драгомир Бекяров от гр. София - представят средновековна медовина.

Сред акцентите във фестивалната програма бяха музикалната презентация „Музиката в древността“ на Акустична формация „Freija” (Теодора, Добрин и Владислава Стоянови и Снежана Янкова) от Пловдив и демонстрация на обучение на римски легионери новобранци, представена от Сдружение „Виа Претория“.

По време на двудневния фестивал в своеобразния Музей на открито бяха представени на живо бита и традициите на античното наследство по българските земи - облекло, въоръжение, войска и боен строй, ранно и късносредновековно облекло, въоръжение, снаряжение и войскари. Сред останалите атракции бяха приготвяне и дегустация на средновековни ястия по оригинални рецепти, демонстрация на бойни умения - дуели на средновековни воини и обучение на деца и младежи в стрелба с лък и в бой с хладни оръжия.

През двата фестивални дни входът за посещения в Археологически комплекс „Калето“ беше свободен.