Мерките по кохезионната политика на Европейския съюз са много слабо познати сред жителите на област Кюстендил. Европейският социален фонд и Фондът за справедлив преход са непознати за около две трети от местните жители, а Кохезионният фонд е неразпознаваем близо 3/4 от населението. Това са част от изводите от социологическото проучване, реализирано от агенция „Тренд“

Това стана ясно по време на конференцията „Преход на възможностите – Кюстендил“, организирана от „Бранд Медия България“. 

Изследването обхваща 800 пълнолетни лица от област Кюстендил, като е осъществено чрез преки полустандартизирани интервюта, проведени в периода 22 – 30 ноември  2023 г.

Димитра Воева, социолог от изследователски център „Тренд“, представи резултатите от проучването по време на събитието. Тя направи сравнение между резултатите от проучванията, направени от агенцията в трите въглищни региона – Стара Загора, Перник и Кюстендил.

93% от анкетираните не могат да посочат нито един проект в Област Кюстендил, изпълняван по кохезионната политика на ЕС.

60% не са чували за проекти, съфинансирани от ЕС за подобряване на стандарта на живота. Най-незапознати са по-ниско образованите хора. От всички, които са отговорили, че са чували за такива проекти, половината се съгласяват, че проектите са имали положителна ефект върху общността. Но те не са запознати в дълбочина, а само са чували за тях", обясни Воева.

Тя каза, че е ниска и запознатостта по конкретни инструменти – кохезионната политика, Фондът за справедлив преход, Планът за възстановяване и т.н.

Едва 7% от респондентите могат да посочат конкретен проект. Отговорите са свързани с проекти за фотоволтаици, соларни панели, в сферата на туризма. Общият извод е, че запознатостта е доста ниска", каза тя.

Винаги съм се опитвал от всеки дефект да правя ефект. По отношение на Зелената сделка дефектът вече го има. Има хора, които ще загубят работните си места и ние трябва да търсим ефекта, за да използваме средствата целесъобразно и да ги инвестираме по правилния начин, така че работните места да се запазят, да се удвоят и всички да намерят баланс – обществото и бизнеса.

Това заяви кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който откри конференцията.

По думите на кмета средствата, предвидени за преквалификация, не са правилно насочени, специално за област Кюстендил. Той допълни, че не е логично хората да си представят, че миньорите изведнъж ще станат IT специалисти. Според Атанасов те могат да доразвият уменията си и да бъдат добри монтажници на фотоволтаици, веи проекти.

Трябва да доразвием уменията им и да ги използваме правилно.“

Поставянето на все повече фотоволтаични системи, според Атанасов, са възможност, която обаче трябва да бъде направена с мисъл и да бъдат инсталирани на обществени сгради. Кметът е на мнение, че не може една сграда да кандидатства за 10 киловата мощност, ако е присъединена към местното дружество за 6 киловата.

Трябва да е толкова, колкото е позволена мощността.“

Инж. Атанасов коментира, че фирмите трябва да се включат в прехода, за да са готови да поемат работната ръка. Според него преквалификацията трябва да стане бързо, в рамките на до 6 месеца, за да бъдат поети от компаниите, които искат да инвестират.

Трябва да им дадем правилната работна ръка.“

Според кмета с общи усилия всичко може да се случи, въпреки че по думите му, средствата за Кюстендил за по-малко (122 млн. евро) и все още не са започнати да се усвоят. П думите му намаляват и местата, където може да се инвестират, за да има добавена стойност.

Относно програмата за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради, Атанасов е на мнение, че не може самофинансирането да е еднакъв процент за всички градове. Кметът е на мнение, че в региона трябва да се отчете енергийната бедност.

За Кюстендил парите би трябвало да са 100% и е важно да се гледа картината на ниво области, а не ниво региони, дори на общини.“

Кметът е на мнение, че задължително трябва да бъде осигурено финансиране и за една, дори две индустриални зони, защото там е мястото, където ще се влее работната ръка. Освен това трябва да се помогне и на фирмите, които са готови да инвестират.

Надявам се септември месец да разполагаме със средствата, за да се случат нещата и Кюстендил да е мотор на растежа. Трябва да помогнем на малките общини да се справят, защото например Бобов дол няма да се справи сам.“

Той допълни ,че всички заинтересовани страни трябва да работят заедно – общини, министерства, синдикати, бизнес и общественост.

Аз виждам възможности.“

Кметът е на мнение, че оттук нататък цената на енергията само ще расте и за да бъде намалена, трябва да се развиват т.нар. енергийни общности, за да се спести и таксата за пренос.

Област Кюстендил трябва да се възползва максимално от кохезионната политика на Европейския съюз. Това заяви Областният управител на града инж. Александър Пандурски, който взе участие в откриването на конференцията „Преход на възможностите“ – Кюстендил, организирана от "Бранд Медия България".

По думите на инж. Пандурски преходът към въглеродно-неутрална икономика не е достатъчно справедлив за област Кюстендил. Но регионът трябва да направи всичко възможно, за да вземе максимално от европейските средства за сближаване, които подпомагат именно по-справедливия преход.