Инж. Николай Пелтеков е новият изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ АД от 4 януари 2023 г. Досегашният изпълнителен директор инж. Делчо Николов ще продължава да бъде председател на Управителния съвет на дружеството. В духа на фирмените политики и ценностите на „Асарел-Медет“ АД двамата и занапред ще работят за осигуряването на приемствеността и за дългосрочното устойчиво развитие на компанията.

Промяната става факт, след като Надзорният съвет на „Асарел-Медет“ АД реши да бъде увеличен броят на членовете на Управителния съвет от четири на пет и определи нов петгодишен мандат на съвета. За нов член на Управителния съвет бе избран инж. Николай Пелтеков. Надзорният съвет утвърди също решението на новия състав на Управителния съвет, с което се избира новият изпълнителен директор на компанията.

Инж. Николай Пелтеков е част от екипа на „Асарел-Медет“ от 25 години, като доказва своя професионализъм по време на кариерното си израстване като дългогодишен член на висшия мениджърски екип. На 15 февруари 2022 г. той е избран за генерален директор на „Асарел-Медет“АД, като преди това три години е директор „Ремонтни дейности“. Започнал е своето развитие като механошлосер и механик в рудник „Асарел“, след което става началник на участък „ЦПТ и Западно насипище“. Ръководил е цех „Ремонт Обогатителна фабрика“, направление „Ремонти“ и отдел „Инженеринг на ремонта“.

Завършил е „Комплексна механизация и поточни линии“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Роден е на 5 декември 1971 г. в гр. Панагюрище. Семеен, с една дъщеря.