Какво са STEAM уроците? Те са свързани с науката, технологиите, инженерството, математиката, изкуството и дизайна, но по такъв начин, който обхваща почти всички учебни предмети, изучавани в училище, и докосва учениците до реалния живот.

Казано по друг начин това са интердисциплинарни уроци с практическа насоченост. Този подход изгражда логическа връзка между отделните науки чрез групови проекти, експерименти, обмяна на идеи и практическо приложение на наученото в клас.

Тези уроци разгръщат творческото мислене и развиват заложбите на учениците. Интерактивните STEAM уроци дават свобода и възможност на учениците неусетно и почти самостоятелно да усвояват знания, да правят проучвания, изследвания, да анализират и изграждат умения.

Такъв STEAM урок бе разработен и реализиран под ръководството на Надя Георгиева – учител по човекът и природата, и г-жа Славка Ленкова – учител по английски език, с ученици от 4. Б клас в ОУ „Максим Горки“ – гр. Левски.

В помощ на учителите бе и преминалото обучението на тема: „STEM/STEAM образованието – нови граници за иновативни училища“, организирано от „Международна асоциация за обучение на учители JUMP“, което се проведе в Соверато, Италия.

Темата на интердисциплинарния урок бе „Здравословното хранене“. Провеждането на уроците и изпълнението на различните задачи се осъществяваше едновременно на български и английски език. Учениците сами достигаха до знанията за съдържанието на различните видове вещества в храните като придобиха умения умело да ги подбират и съчетават.

Урокът се осъществи в 6 учебни часа чрез разнообразни дейности. Учениците играеха, моделираха, програмираха, изготвяха учебни материали, усъвършенстваха знанията и уменията си по английски език, планираха бюджети, състезаваха се, пазаруваха, готвиха и се забавляваха, докато учеха.

Резултатът – всички ученици можеха да опишат какви вещества се съдържат в дадения вид храна, да групират храните по различни критерии и най-важното, научиха как да ги подбират в своето меню, за да се хранят здравословно. Остава да прилагат наученото в своето ежедневие.

А ние, учители и ученици с нетърпения очакваме, новите STEM/STEAM кабинети, за да творим в тях заедно със своите възпитаници.

ОУ „Максим Горки“ - гр. Левски