Информационни срещи за Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) ще проведе екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) във всички общини от областта. Темата на първия за годината информационен цикъл на центъра е „Нов подход за финансиране  от Структурните фондове на ЕС в периода 2021-2027 г. – Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“. 

Целта на събитията е да бъдат привлечени към активност по ИТИ максимално широк кръг от заинтересовани страни от местната общност от област Видин - представители на общинските администрации, държавните институции, бизнеса, неправителствения сектор, образователните и културни организации. С участието си в срещите те ще получат информация за допустимостта на кандидатите и условията за финансиране, както и за критериите за оценка на партньорствата по ИТИ. Ще бъде поставен акцент и на „научените уроци“ от първата покана за Интегрирани териториални инвестиции.

Всички информационни срещи ще се проведат в залите на общинските администрации, с изключение на събитията в Белоградчик и Видин:

Белоградчик – 19 март 2024 г., вторник, от 13,00 ч. – зала на Младежки дом-Белоградчик;

Чупрене – 20 март 2024 г., сряда, от 10,30 ч.;

Ружинци – 21 март 2024 г., четвъртък, от 10,30 ч;

Димово – 25 март 2024 г., понеделник, от 10,30 ч.;

Бойница – 26 март 2024 г., вторник, от 10,30 ч.;

Кула – 28 март 2024 г., четвъртък, от 10,30 ч.;

Брегово – 29 март 2023 г., петък, от 10,30 ч.;

Ново село – 01 април 2024 г., понеделник, от 10,30 ч.;

Макреш – 02 април 2024 г., вторник, от 10,30 ч.;

Грамада – 03 април 2024 г., сряда, от 10,30 ч.;

Видин – 09 април 2024 г., вторник, от 10,30 ч., зала на Областен информационен център-Видин;

За участниците в срещите екипът на Областен информационен център-Видин е подготвил информационни материали за подхода ИТИ.