Областният управител на Плевен Виолета Иеремиева откри информационна среща за популяризиране на българския жестов език.

Събитието се проведе в зала „Плевен” на Областната администрация. То е част от инициативите на Обединение за правата и развитието на глухите хора в България Deaf.bg по повод Международната седмица на глухите хора и се осъществява с подкрепата на Областна администрация на област Плевен и Община Плевен.

При откриването на срещата, областният управител сподели своята съпричастност към проблемите на хората с увреждания като една от тях, както и своя опит като защитник на правата им.

На срещата присъстваха кметът на Община Плевен Георг Спартански, представители на общини от областта, експерти от институции, представители на РУО и учебни заведения.


Акцентът във форума беше върху необходимостта от насърчаване и защита на правата на хората с увреждания и важността на принципите, заложени в Конвенцията за правата на хората с увреждания, която е ратифицирана от България със закон през 2012 година.

  За тази цел се организират кампании за повишаване на общественото съзнание, предназначени да:
- насърчават положително възприемане и по-високо обществено съзнание към хората с увреждания и техните права;
- допринасят за признаване на уменията, качествата и способностите на хората с увреждания, както и на техния принос към работното място и пазара на труда;
- насърчават всички средства за масово осведомяване да представят хората с увреждания по начин, съответстващ на целите на настоящата Конвенция. 

 Основните теми, обсъдени на информационната среща, бяха:

- Международната седмица на глухите хора 2023 - защо се отбелязва, откъде идва тази инициатива и какви са нейните цели.

- Закон за българския жестов език – прилагане, добри практики и срещани грешки.

- Осигуряване на превод при административното обслужване на глухите граждани и информация на български жестов език в интернет страниците на държавните институции

След срещата се проведе събитие в Градската градина, на което отново присъства областният управител, заедно с представители на Областната администрация.

Целта на събитието беше да се популяризира сред обществото българския жестов език по достъпен и атрактивен начин, чрез игри с участието на публиката.