На 07.10.2023 г. в зала „Гена Димитрова” /Регионална библиотека „ХрСмирненски”, ет. 1/ ще се проведе информационен ден на “Българскосдружение на болните от болест на Бехтерев” заинформираност относно симптомите и начинитеза лечение

От 10:00 до 12:00 часа са предвидениобразователни лекции с ревматологпсихолог и ортопед. Входа е свободен. Същите специалистище предоставят безплатни консултации от 13.00до 15.00 ч. За целта е необходимо предварителнозаписване. Важно е да се отбележичеконсултациите с ревматолог са предвидени захора без диагнозано с близка симптоматика.  

Болестта на Бехтерев „предпочита“ младихора до 35-годишна възрастТя е автоимуннозаболяване и нейните симптоми трудно серазпознаватдокато не станат видими и непричинят инвалидизиране. Те са свързани с честаболка в гърбакоято се усилва в покой и сеоблекчава при движениесутрешна скованосткоято продължава повече от 30 минутичестоизпотяване вечер. Подробна информация засимптомите може да се прочете наwww.spondylitisbg.org. 

По време на лекционната част ще бъдатпосочени новите решениясвързани съсзаболяването. Ще присъстват носители назаболяването и техни близки. Те ще могат даобменят опит и да разбератче не са сами в товаизпитание.

Записване за консултацияbp@spondylitisbg.org или на телефон 0898 44 00 73,Боряна Първанова