18 пожара са регистрирани на територията на областите Шумен, Варна, Търговище и Добрич през първата половина на годината. От тях шест са в обхвата на Държавно горско стопанство - Варна, информират от Североизточното държавно предприятие.

Пожарите са низови и са засегнати 736 декара, от които 728 са държавни горски територии, а останалите са общински гори. Огънят е нанесъл поражения при 535 декара широколистни гори, 109 декара иглолистни, 6 декара смесени и 86 декара незалесени горски територии. Осем от инцидентите са причинени от хвърлена незагасена цигара, два са умишлени, един е следствие от късо съединения, а останалите са при палене на стърнища и сухи треви.

Горските власти  призовават хората да спазват всички мерки за опазване на горите през пожароопасния сезон – да не палят огън на открито, да не опожаряват стърнища, да не изхвърлят незагасени цигари, да внимават при работа с различни машини в близост до горските територии и др.

От Община Врна също призоваха гражданите гражданите и гостите на общината да спазват стриктно правилата за пожарна безопасност, във връзка с активния летен сезон и високите дневни температури. От общински отдел „Дейности по защита на населението“  предупреждават изрично, че е забранено паленето на огън в парковете на територията на община Варна, в това число и в Природен парк „Златни пясъци“, където противопожарната техника достига трудно.

Дейностите за недопускане на пожари през пожароопасния сезон предвиждат: забрана за палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви в земеделски земи и защитени територии. Забранява се палене на открит огън на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горите. Също така е забранено устройване на лагери и къмпинги в паркове и гори, с изключение на разрешените от Държавното горско стопанство и РД ПБЗН – Варна.