Художествена галерия – Русе стартира проект „Оборудване на хранилище и реставрация на творби от фонда на Художествена галерия - Русе”, финансиран от Министерството на културата по тема „Дейности по опазване на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии“.

Основната цел на проекта е създаване на подходящи условия за съхранение на творби, поддържане и възстановяване на произведения от фонда, както и популяризиране на визуалното изкуство, съхранявано във фонда на Художествена галерия – Русе.

Творбите на автори като Петър Дочев, Иван Христов, Никола Николов, Марко Монев, Иван Попов, Димитър Хинков, Йордан Кацамунски, Атанас Яранов, Иван Табаков и др., ще бъдат възстановени, за да бъдат достойно представяни. Реставрацията ще бъде извършена от Татяна Трифонова – член на Асоциация на реставраторите в България. Творбите ще бъдат заснети и популяризирани в онлайн пространството. Срокът за изпълнение на проекта е до края на месец март 2023 г.