Христо Вълчанов е назначен за заместник-изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните със заповед на министър-председателя Гълъб Донев. От длъжността е освободен Ангел Мавровски.


Христо Вълчанов бе изпълнителен директор на БАБХ в периода от юли 2021 г. до януари 2022 г. Преди това дълги години работи в Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково, като от март 2012 г. до юли 2013 г. е бил неин директор. 


Завършил е „Ветеринарна медицина“ в Тракийския университет в Стара Загора. Преминал е през различни допълнителни обучения, включително в Италия.