Община Варна има дългове за малко над 160 млн. лева, като през тази година не се предвиждат нови заеми. Това заяви в студиото на Дарик зам.-кметът по финансите Христо Рафаилов.

„Много сме далеч от критериите по нормативна база за максимална задлъжнялост, тъй като тя е под 10 % без фонд „Флаг”. Искам обществото да разбере как са харчени кредитите, взети от предишната администрация. Възможно е те да са харчени целево, възможно е с тях да е можело да се направи два пъти повече”.

Христо Рафаилов очаква бюджетът на Варна да бъде приет на предстоящата сесия, след като гласуването му пропадна на последното заседание.

„Воля на съветниците е бюджетът да бъде приет. Кога и след колко дълги дебати – не мога да кажа. На предишната сесия бяхме свидетели на дълъг дебат, което може само да ни радва, тъй като в спора се ражда истината. Промените, предложени от съветниците, са остойностени и са вкарани в бюджета. Все още обаче има отворени точки, за които няма източници на финансиране. Бюджетната рамка се състои от държавно делегираните пари и приходи от местни дейности, които надвишават първите. Отпуснатите от министерството на финансите 100 млн. лева и средствата по Плана за възстановяване и устойчивост могат да се реализират и оползотворят само при проектна готовност и ясни критерии. Те са сигурни в размера си, ако изпълним поредица от наши задължения. Макрорамката на бюджета е 707,7 млн. лева. Миналата година е била 742 млн. лева, но изпълнението в разходната част е било 582 млн. лева. Искаме да направим бюджет, който е близо до реалността. Не е правилно да се слагат кухи буфери. Не съм чул голяма корпорация да прави 30 % буфери, защо ние да го правим? За миналата година има надценяване на приходната част и значително неизпълнение на заложените цифри. Например, очакваните приходи от данък за придобиване на недвижимо имущество изкуствено са били завишени на 55 млн. лева, а изпълнението им е било на 41 млн. лева. Сега подходът ни е друг. Направих задълбочен анализ на имотния пазар, на тренда на сделките в агенцията по вписвания, изследвал съм стойността на сделките на данъчна оценка и амбицията ни при този данък да има около 15 % увеличение на приходите спрямо миналогодишните”.

Рафаилов коментира, че в ресорните му дирекции ще има промени.

„Нека да видим дали текущата им структура отговаря на обществените нужди. Нека тези промени не се възприемат само като индивидуални, те ще бъдат и във философията, в структурата и при дигитализацията. За мен най-важна е ефективността”, добави зам.-кметът по финансите Христо Рафаилов.

Целият разговор с него е прикачен.