Населението в Пазарджишка област е намаляло с 45 734 души, или с 16,6%, за изминалите 10 години, показва проведеното от НСИ миналата година преброяване. Живеещите в региона вече са едва 229 814 души. Жените са 118 228, а мъжете - 111 586, или 48,6 на сто.

Във всички общини в област Пазарджик се наблюдава намаление на населението, като най-малко е в общините Сърница (-4.4%), Велинград (-7.8%) и Стрелча (-10.3%). 

С най-голямо намаление на населението е община Брацигово - минус 23.8%, следвана от общините Пещера (-22.0%) и Батак (-20.8%). 

Гъстотата на населението по общини варира от 7.2 души на кв. км. за Батак до 143.4 души на кв. км. в Пазарджик.

Към 7 септември 2021 г. населените места в област Пазарджик са 118, от които 13 са градове и 105 - села. С население над 10 хил. души са шест общини в областта, в които живее 85.5% от населението. 

Най-малка по брой на населението е община Сърница, в която живеят 4 732 души, или 2.1% от населението на областта, а най-голяма е община Пазарджик - 91 368 души (39.8%). 

В шест населени места, или в 5.1% живеят от 1 до 50 души. В най-малките населени места с. Долно вършило и с. Сребриново живеят съответно 5 и 9 души.

От селата с най-много жители са с. Драгиново с 4 759 и с. Мало Конаре с 3 031 души. 

Хората в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. са 133 533 души, или 58.1% от населението на областта. Спрямо 2011 г. намаляват с 37 301 хил., или с 21.8%. Мъжете са 71 336, а жените - 62 197.