116 възрастни и хора с увреждания в община Свиленград ще могат да се възползват от новата социална услуга „Грижа в дома“, съобщават от общината. Кметът Анастас Карчев подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект „Грижа в дома”. 


Подкрепата е насочена към улесняване достъпа на хора, които не са в състояние да се самообслужват, до почасови здравни и социални услуги, обясняват от местната администрация. 


Към момента община Свиленград изпълнява проект „Патронажна грижа+“ с предвидени минимум 53 потребители, който приключва в края на януари. По новия проект броят на потребителите се увеличава на 116 души. Изпълнението ще стартира от 30 януари, а срокът за реализация на дейностите е 15 месеца.