Грипната епидемия в област Пазарджик се отменя със заповед на директора на РЗИ-Пазарджик д-р Димитър Савов. Решението за отмяна на грипната епидемия е взето от Областния щаб за борба с грипа и след анализ на епидемиологичната обстановка и значително намаляване на броя на пациентите с грип и остри респираторни заболявания. 

Считано от първи февруари се отменят всички разпоредени противоепидемични мерки, което означава, че се възстановяват посещенията на външни лица и свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, както и в специализираните институции за социални услуги за деца и възрастни.

Възстановяват се плановите консултации на здрави бременни жени и деца, както и профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари.

Специалистите от РЗИ Пазарджик напомнят, че поддържането на лична хигиена и спазване правилата са профилактика са от изключителна важност, както и здравословното хранене и спазването на ежедневен режим.