От ДЗЗД АСА КЛИЙНИНГ, които са изпълнители съгласно договор за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност „Поддържане на чистотата – метене, миене на улици, тротоари, площадни пространства, спирки на обществения транспорт, подлези и почистване на отводнителни оттоци в гр. Плевен“, уведомяват за графика за миене на улици в Плевен на 18 юни 2024 г., както следва:

изхода на Плевен в посока гр. Русе;

ул. „Св. Климент Охридски“;

бул. „Христо Ботев“;

бул. „Русе“, в посока на Стоматологията;

ул. „Васил Априлов“;

ул. „Гоце Делчев“;

ул. „П. Р. Славейков“ – от 5-те кьошета до ул. „Гренадирска“;

ул. „Морава“;

пл. „Македония“.

Обръщаме се с призив към гражданите да освободят улиците от паркираните си автомобили, за да бъде постигнато ефикасно почистване и измиване.