По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., тече обсъждането на първите предложения по промените му. В заседанието участват заместник-министрите на земеделието и храните Таня Георгиева и Александър Йоцев, представители на браншови организации от сектор „Земеделие“ и заинтересовани страни. 

До момента гласувани и приети са предложените промени за прилагането на стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и директните плащания.

Вижте още: 

- Сменят правилата в ДЗЕС 5, за да не се обръщат тракторите

- Корекции в ДЗЕС 4 за буферните ивици. Вижте какво се готви

- Промени в ДЗЕС 6 - месец октомври отпада

Пред Комитета бяха представени и резултатите от Кампания 2023, свързани с напредъка по изпълнението на Стратегическия план.
Експерти от Държавен фонд "Земеделие" напомниха, че заради промени в нормативните уредби кампанията е била трудна както за фермерите, така и за администрацията. Обработката на подадените заявления продължава, като общият им брой за Кампания 2023 е 65 хиляди по 51 възможни интервенции.

Заседанието на Комитета по наблюдение продължава, информираха от пресофиса на аграрното министерство. 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg