Общинските съветници от групата на ГЕРБ във Видин подадоха сигнал до прокуратурата и областния управител за грубо нарушаване на материалния и процесуалния закон, както и действия санкционирани в НК, с които изборът за председател на Общинския съвет в лицето на Светослав Славчев е незаконен.

В документа се посочва, че на проведеното заседание на 24 ноември т.г. е осъществен контролиран вот с белязани бюлетини, което е отразено в протокола по избора от представителя на ГЕРБ в комисията Тихомир Станчев.

 „Отварянето на изборната урна и изваждането на пликовете се извърши от Борислава Борисова и Тихомир Станчев в отсъствието на третия член на комисията Калин Петров, който се оказа, че пътува извън града, респективно комисията работеше в състав от двама човека. При отварянето на пликовете с бюлетини Тихомир Станчев констатира, че два от пликовете, в които се съдържат бюлетини за Светослав Славчев, са маркирани от вътрешната страна на капаците на пликовете, като са поставени точки с химикал”, се казва в сигнала. Въпреки очевидното нарушаване тайната на вота и грубото погазване на законодателството, еднолично председателката на комисията Борислава Борисова определя за избран за председател на ОбС-Видин Светослав Славчев.

„По време на заседанието, бяха нарушени основни принципи, както и разпоредби на НК, тъй като Иванела Илиева – общински съветник, бе заплашвана и принуждавана да гласува по определен начин, като докаже, че вотът й е правилен с поставяне на точка от вътрешната страна на капака на плика”, заявяват още от ГЕРБ и поясняват, че всички посочени в сигнала факти и събития са извършени публично пред длъжностни лица и граждани, присъствали на въпросното заседание на ОбС.

От ГЕРБ настояват за извършване на незабавна проверка и предприемане на законови действия.