Финансирането е по новата рамкова програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021—2027 г. „Хоризонт Европа“.

Целта е да се изгради капацитет в областта на обществените поръчки в две критични области на иновациите – кръговата икономика и екологичната мобилност. Обект на разработката са публичните възложители, частните купувачи и продавачи, стартиращите предприятия и експертите по обществени поръчки.

Предвижда се да бъде създаден инструментариум за управление, изпълнение и мониторинг на политиките, които въвеждат подходи за такъв тип поръчки. Ще се проучат добрите практики от участващите региони – Нидерландия, Ирландия, Словакия и България, включени са и съвместни обучения. В работата ще си партнират техническият университет „Твенте“, общинските администрации на Харлем и Габрово, както и две европейски консултантски компании.

Обществените поръчки за иновации могат да подобрят икономическото възстановяване на Европейския съюз и да допринесат за екологичния и цифровия преход. Те не разглеждат въпроса само „как да се купува“, а предлагат възможност за стимули на това „какво да се купува“.

Общата стойност на проекта е 499 195.69 евро. Бюджетът за Габрово e 48 125 евро – 100% безвъзмездна финансова помощ. Дейностите ще стартират през есента и ще продължат 24 месеца.