Делът на Общата селскостопанска политика (ОСП) в европейския бюджет от близо 38% към момента трябва да остане постоянен въпреки Brexit. Трябва да се създаде „кризисен резерв“, коментира френският министър на земеделието Дидие Гийом, цитиран от портала touteleurope.eu.

Нова битка за запазване на бюджета за субсидии в бъдещата ОСП

Преди дни Дидие Гийом отговори на питания на агрожурналисти от цяла Европа. Срещата с тях беше възможност да се обсъдят дълбоките различия между държавите членки по въпросите на селското стопанство, особено между Изтока и Запада.

Земеделският министър на Франция е категорично против идеята бюджетът на ОСП да се намали с 5%, след като Великобритания излезе от ЕС. Това предложение дойде от Европейската комисия през месец май миналата година предвид отпадането на британския принос.

За Обща селскостопанска политика за по-добро хранене
На следващия Съвет на европейските министри на земеделието, който ще се проведе на 18 ноември, Франция ще защити европейска кампания за етикетиране. Идеята е потребителите по-лесно да проследяват произхода на суровините, използвани в преработните продукти.

Дидие Гийом: „ОСП трябва да бъде обща селскостопанска политика за по-добро хранене.“

Целта на Министерството на земеделието във Франция е да повиши хранителните стандарти чрез производство, което отчита важните изисквания за качество, както и екологичните. 

Във връзка с това Дидие Гийом одобрява избора на Австрия, Германия и Франция да се откажат от глифозата. Забраната трябва да влезе в сила през 2020 г. в Австрия, но все още не е официално приета във Франция и Германия.

За сделката със страните от Меркосур
Френският земеделски министър е убеден, че Франция не трябва да ратифицира Споразумението за свободна търговия между ЕС и Меркосур. За него това споразумение противоречи на европейските екологични изисквания и стандарти за хранене.

За двойния стандарт в храните
На въпроса дали одобрява търговските марки да продават един и същ продукт с различни критерии за качество в страните в Западна и Източна Европа, Дидие Гийом се обяви категорично против подобна практика. 

Дидие Гийом: „Ако искаме всички европейци да са равнопоставени, те трябва да знаят какво ядат.“

За необходимостта от европейска конвергенция
В отговор на въпрос на румънски журналист за ограничаване на помощта от ОСП, Дидие Гийом посочи необходимостта от сближаване по тези решаващи за европейските земеделци въпроси.

Припомняме, че страни от Източна Европа, сред които Румъния и България, се противопоставят на идеята за ограничаване на директните плащания, докато редица Западни страни, в това число Франция, настояват да се въведе таван на субсидиите. 

Според френския министър на земеделието е необходимо да се потърси компромис на ниво Съвета на ЕС, който редовно се среща с европейските министри на земеделието.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.