Работна среща по повод 15-годишнината от създаването му организира Административен съд-Хасково днес от 14 ч. В конферентната зала на местен хотел ще е форумът на тема: „Административен съд – Хасково и Администрацията, гледаме в една посока – законосъобразност на административните актове“. Поканени за участие са представители на местни и регионални институции и структури на изпълнителната власт.


Целта е да очертаят проблеми, възникващи в хода на взаимодействието между съда и административните органи, имащи отношение към процеса на правораздаване, да се идентифицират затруднения от организационен и технически характер, срещани в хода на комуникацията между тях и да се набележат основни насоки за подобряване, коментират от ХАС.