РИОСВ-Бургас е извършила проверка на главен канализационен колектор в Ахелой като е констатирано заустване на непречистени отпадъчни води с вид и мирис на битово-фекални от канализационната мрежа, съобщиха от екоинспекцията.

Дебитът на изтичащите води е постоянен. 

Не е осигурено включване на всички отпадъчни води от канализационната мрежа на Ахелой в канализационна помпена станция „Ахелой“ и пречистването им в Пречиствателна станция за отпадъчни води - Равда, посочват от РИОСВ. 

Дадено е предписание за преустановяване на нерегламентираното заустване. 

За установеното нерегламентирано заустване на отпадъчни води, към "ВиК" ЕАД Бургас ще бъдат предприети административнонаказателни мерки по Закона за водите.

При проверка на място са намерени и петдесетина мъртви рибки.