В Южен централен район за предходния програмен период са изпълнени над 10хиляди проекта на стойност над 3 милиарда лева. Това съобщи управителят на Областния информационен център Радослав Пешалов по време на форума "Европа на Балканите: Общо бъдеще", организиран от БТА в Пазарджик. 

Данните показват, че Пазарджишка област е на второ място за Южен централен район след Пловдивска с изпълнени 1730 проекта на обща стойност близо 500 милиона лева, следвана от Хасково, Кърджали и Смолян. С най-силни резултати е Община Пазарджик, която до края на 2023 година, когато реално приключи изпълнението на проектите за предишния програмен период, е реализирала 767 проекта на обща стойност 215,7 милиона лева. Следват Община Велинград с 266 проекта за 66,5 милиона лева и Община Панагюрище със 160 проекта за 47,4 милиона лева.

В региона вече има сключени 33 договора на обща стойност 65 милиона лева за настоящия програмен период. По новия интегриран териториален подход по програма „Развитие на регионите“ в областта има 7 одобрени концепции, една е отхвърлена.

В дискусиите се включиха представители на централната и местната власт, както и служители от екипа на Областния информационен център.