Областен информационен център – Добрич (ОИЦ) продължава информационната си обиколка в областта, посветена на възможности за финансиране с европейски средства. През следващата седмица, експертите ще проведат информационни събития в общините Тервел, Крушари, Шабла и Каварна.

В Тервел и Крушари събитията ще се проведат на 20 ноември (понеделник) 2023 г., от 10:00 часа, в заседателната зала на Община Тервел, и от 13:00 часа пред сградата на Община Крушари.

В гр. Шабла срещата ще се проведе на 22 ноември (сряда) 2023 г., с начален час 10:00 ч., в  заседателната зала на Община Шабла.

В община Каварна, експертите от ОИЦ – Добрич ще бъдат на 24 ноември (петък) 2023 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на Община Каварна. Тя ще се проведе съвместно с Европа Директно Добрич, които ще представят възможностите за инвестиции в земеделието чрез Плана за възстановяване и устойчивост и новата Обща селскостопанска политика 2023-2029 г.

По време на информационните срещи, екипът на ОИЦ-Добрич ще представи актуалните и предстоящи процедури за кандидатстване по Европейските фондове за споделено управление 2021-2027 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Присъстващите ще запознаят с възможностите за финансиране на бизнеса, образователните институции, земеделските производители, неправителствения сектор и др. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, дейности и разходи, както и начина на кандидатстване.

Събитията са със свободен достъп и са насочени към работодатели, собственици на предприятия земеделски стопани, неправителствени организации, представители на общинска администрация, общински съветници, кметове и кметски наместници, граждани, медии и др. Всички присъстващи ще получат информационни и рекламни материали.