В седмицата 13-17 май Европа Директно Добрич проведе 3 срещи, свързани с предстоящите избори за Европейски парламент - на 14 май с граждани от Тервел, на 15 май с ученици от СОУ "Проф. д-р Асен Златаров", на които предстои за първи път да упражнят правото си на вот, и в същия ден с граждани от община Шабла.

В срещите взеха участие председателят на Общински съвет Тервел – Петър Бончев и кметът на гр. Шабла - Мариян Жечев, които са членове на мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“ (BELC).

Бяха представени накратко институциите на Европейския съюз, какво представлява Европейският парламент, с какви правомощия разполага Европейският парламент, кого избираме на европейските избори и колко често се провеждат те, колко депутати ще бъдат избрани, за какви партии гласуваме на изборите, кой може да гласува, къде и как може да се гласува, защо е важно да се гласува и какво ще се случи след изборите.

Младежите споделиха своята мотивация за гласуване, а гражданите акцентираха върху отговорността при участието в демократичните процеси чрез гласуване.

Бе обърнато внимание на дезинформацията по темата и че всеки трябва да бъде критичен по отношение на това, което чете в Интернет, да се доверява само на надеждни и проверени източници.  

"Изборите за Европейски парламент през 2024 г. ще определят как заедно ще се изправим пред едни от най-трудните времена за нашето съвремие. Те ще окажат силно въздействие върху общата политическа посока на Европейския съюз, включително върху бъдещето на градовете и регионите. Демокрацията не е даденост, а всички сме призвани да я отстояваме", казват организаторите на срещите.