Европейските министри очакват споразумението относно бюджета на Европа за 2021-2027 г., преди да вземат решение за Общата селскостопанска политика (ОСП). Това стана ясно след неформална среща на министрите на земеделието на ЕС в Хелзинки.

Хоган ли написа отговорите на Януш Войчеховски?

В рамките на срещата те дискутираха и темите от „новия модел на прилагане“ и зелената архитектура на ОСП. 

Министрите повдигнаха и други актуални въпроси, съпътстващи преговорите по реформата на политиката. Финландското председателство се надява да проведе преговорите по ОСП след 2020 г. „доколкото е възможно“, но всичко ще зависи от това как продължават обсъжданията на държавните или правителствените ръководители на ЕС, относно Многогодишната финансова рамка (МФР) за 2021-2027 г. 

Европейските министри на земеделието не могат да изразят своето становище за реформата на ОСП, докато не знаят разпределението на бюджета за периода 2021-2027 г. 

Според Фил Хоган, графикът „се доближава към декември“. Очаква се Европейският парламент (ЕП) да приеме позицията си в края на годината или в началото на 2020 г. 

ПЪТЯТ КЪМ НОВАТА ОСП


„Въпреки това са възможни други сценарии, които също зависят от резултата от преговорите по Многогодишната финансова рамка и позицията на Европейския парламент“, посочи хърватският министър. Според Хърватия, ще е необходимо да се гарантира бързо приемане на регламент относно преходните мерки за ОСП, за да се избегнат евентуални прекъсвания на плащанията, както и правна несигурност между настоящата и новата ОСП. 

Очаква се лидерите на ЕС да проведат дебат относно МФР в средата на октомври, но мнозина се опасяват, че тази среща ще се съсредоточи върху Brexit, тъй като е две седмици преди планираната дата за напускане на Обединеното кралство.

Някои държави членки продължават да настояват за запазване на бъдещия бюджет за ОСП на настоящото ниво, подчертавайки, че искат първи стълб (директни плащания и пазарни мерки) „да остане силен“, а еко-схемите да бъдат задължителни за държавите членки. Други пък изразиха несъгласие срещу намалението на бюджетите за развитие на селските райони за 2021-2027 г. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.