Проблемът ни с природата сега е, че нарушаваме нейната хармония. Човешкият егоизъм расте и ние се опитваме да се противопоставяме с нея, вместо да живеем в единство.  Думите са на един от най-търсените мислители и оратори на нашето съвремие проф. Михаел Лайтман, който изнася лекции по целия свят за повишаване нивото на осъзнаване.

 Заради насилствената пауза на онова, което доскоро наричахме „нормален“ живот, оставихме колите си на паркинга и започнахме да оценяваме избора да бъдем свободни. И докато стояхме по домовете си, видяхме как природата около нас започна да се възстановява само за няколко седмици. 

За единството ни с природата е 17-ият епизод на "Моите 10 минути". Това единство е ключът към всичко, което искаме. То, както го описва Иван Вазов, е

"...невидимо, кат бога, велико и безкрайно

и равно с вечността."

 https://www.youtube.com/watch?v=OwPnwOOQBQ0