След десетилетие на преговори и разгорещен дебат в Европейския парламент евродепутатите одобриха новите правила за миграцията, премахвайки основното препятствие пред общоевропейска политика за незаконно пристигащите. Новият пакт на ЕС предвижда нелегалните мигранти, влизащи на територията на общността, да преминават през проверки на самоличността и здравето, както и за сигурност, биометричен запис на лицата и отпечатъците. 

Принципът за солидарност между 27-те държави вече ще е задължителен. Така страните, които не искат да приемат мигранти, ще помагат на държавите „на първа линия“ като участват в други дейности - например да плащат вноска за всеки кандидат, когото откажат да приемат. 

В целия Европейски съюз ще бъде установена нова обща процедура за предоставяне и отнемане на международна закрила. В бъдеще обработването на молбите за убежище на границите на ЕС ще трябва да протича по-бързо. Документите на хората, търсещи убежище, които имат по-малки шансове да получат бежански статут, ще бъдат обработвани по-бързо, за да могат да бъдат връщани по родните си места.

Парламентът подкрепи нови единни стандарти за всички държави членки за признаването на статут на бежанец, както и по отношение на правата, предоставени на лицата, които отговарят на условията за закрила.

Съгласно нова рамка за презаселване и хуманитарно приемане държавите членки ще предложат да приемат на доброволна основа, признати от Върховния комисариат на ООН за бежанците мигранти от трети държави, които ще пътуват до територията на ЕС по законен, организиран и безопасен начин.

Очаква се регламентите да започнат да се прилагат след две години. Държавите членки ще разполагат със същия период от време, за да въведат промените в националното си законодателство

Чуйте прикачения звуков файл.