Служебният министър на енергетиката Росен Христов и кметът Димитър Николов инспектираха изпълнението на проекта на Община Бургас за внедряване на възобновяеми енергийни източници за отопление и охлаждане чрез използване на геотермална енергия на сградата на детска ясла № 3 в ж.к. „Братя Миладинови“. 

“Имаме още готови технически проекти за детски учебни заведения, с които можем да кандидатстваме за внедряването на възобновяеми енергийни източници при наличност на подходящи програми“, сподели кметът Николов. 

Детска ясла № 3 е построена през 1962 г. и е с капацитет за 190 деца. Сградата се отоплява със стари чугунени радиатори с топлоносител гореща вода чрез комбиниран водогреен котел на природен газ и дизел. Котелната инсталация е морално остаряла и е изразходвала ресурса си. 

Проектът предвижда изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителната инсталация на сградата на детското заведение, която ще се използва за отопление и охлаждане на сградата, чрез постоянната температурата на земята, като източник на топлина и студ. 

За покриване на отоплителния и охладителен товар на сградата, както и за битово горещо водоснабдяване, ще бъдат осигурени два агрегата. Чрез специална система от тръби, те ще използват температурата от 5 до 23 градуса от сондажи на дълбочина между 100 и 120 метра, без да черпят вода от тях. 

Предимството на тези агрегати е високият коефициент на преобразуване както в режим на отопление, така и за охлаждане, тъй като не се влияят от външните атмосферни условия. Усвоената от земята температура за затопляне или охлаждане ще достига до геотермален колектор, от който ще се разпределя към термопомпени агрегати. 

Проектът „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла № 3, Бургас“ е финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. 

Работим по два проекта, пилотни за Бургас с национално значение. Te са иницицирани от Енергийния системен оператор (ЕСО) и са със съдействието и активното участие на Община Бургас. Това обяви още служебният министър Росен Христов.

Проектите предвиждат изграждането на над 200 електрозарядни станции в страната. Единият е за мрежа от електрозарядни станции за автомобили - над 200 броя в страната, в близост до подстанции, като “Хоризонт”. Със съдействието на общините се търсят терени, прилежащи на подстанциите, за да могат тези захранващи места да бъдат оборудвани и да бъдат достъпни за клиентите. 

Вторият проект е за зарядни станции за водород, като идеята е да има няколко ключови зарядни станции на територията на страната и по граничните пунктове. Това ще позволи тежкотоварни автомобили - камиони и автобуси, да бъдат на водород.

"Отново стартираме в Бургас по местна инициатива, като стремежът ще бъде автобуси по най-натоварените линии не само в града, но и в прилежащия регион, да използват водород. Идеята е приоритетно да бъдем с електрически и водородни автомобили, т.е. да преминем почти изцяло на зелена енергия. Тук ще бъде и пилотната станция за производство на зелен водород", добави енергийният министър. 

По време на срещата в детската ясла стана ясно, че с новите технологии в Бургас, очакванията са за до 80% намаляване на сметките за отопление и охлаждане.