Полският гражданин Павел Михолович, издирван от сръбските съдебни власти, ще бъде екстрадиран от България. Това реши Бургаският апелативен съд с постановения от него съдебен акт, с който потвърждава допускане на екстрадицията.


Предаването му е за провеждане на наказателно преследване срещу него по обвинение в извършването на две отделни деяния, осъществени на територията на съседната държава, квалифицирани като „измама“.

За посочените в молбата за екстрадиция престъпления в Наказателния кодекс на Република Сърбия е предвидено  наказание „лишаване от свобода“ от шест месеца до пет години. 
На 10 октомври преди три години в два златарски магазина в градовете Зренянин и Темерин, Република Сърбия мъжът е предложил за продажба златоподобни плочки в сертифицирани вакуумни опаковки със сериен номер. С цел да набави за себе си имотна облага мъжът  умишлено въвел в заблуждение служителите в двата магазина, че предложената плочка била от злато, както и относно своята самоличност, представяйки чужда лична карта.

Така от единия обект получил 138 208 сръбски динара, а от другия 143 343 динара в брой.
Бургаският апелативен съд прецени за правилно и законосъобразно решението на окръжните съдии  да допуснат екстрадицията и предаването н полския гражданин. 
Молбата за екстрадиция, издадена от Министерството на правосъдието на Република Сърбия и съпровождащите я документи отговарят на законовите изисквания.

Описаните деяния са престъпления и по българския закон – чл.209 ал.1 от НК. Не са налице основанията в Закона, в които да се откаже екстрадиция.


Процесуалните права на полският гражданин изрично са гарантирани с отделно писмо на съдия в Основен съд - Зренянин, в което ясно и недвусмислено се посочва, че при провеждане на наказателното преследване всички негови права и възможности, регламентирани в ЕКПЧ и ЕКЕ, по които Република Сърбия е страна, ще бъдат напълно гарантирани.
Решението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.