Безпрецедентен форум, с участието на архитекти, урбанисти, представители на академичната общност, бизнеса, туризма, експерти от Министерството на културата, Община - Бургас, Общинския съвет в областния център, еколози историци и краеведи, ще очертае спасителен план и нова парадигма за решаването на съществуващия вече повече от три десетилетия проблем –язвата на площад „Тройката“, наречена ГУМ. 
Това каза в ефира на Дарик арх. Емил Бурулянов от гражданско сдружение „Посока Бургас“ и председател на Съюза на архитектите в България – Бургас. Именно  сдружението с нестопанска цел е инициатор на кръглата маса. Тя ще се проведе 27 март, понеделник, от 14.00 часа в хотел „Приморец“ в Бургас. А идеята е да се намери комплексен подход и баланс между нуждите на обществеността, администрацията, частните инвеститори. И екшън план за действие с конкретни стъпки. 


„В целия ни демократичен преход в Бургас, в чисто експертен план, до момента няма нито едно събитие, което да е обединявало толкова различен кръг от хора. Всеки един от тях- и представителите и на Съюза за на архитектите, и на Камарата на архитектите, и на туристическия бранш, и на КРИБ, и на Националния институт на паметниците на културата, и на фондация „Биоразнообразие“ и пр., представлява много широка маса зад си. Искаме да чуем тяхното мнение. Защото не може в 21 век, четвъртият по големина град да си позволи парцел от 11 дка, който зее като черна дупка в сърцето му“, коментира арх. арх. Емил Бурулянов. 
След края на форума,, Бургас трябва да има чист план с детайлно разписание - стъпка по стъпка, какво ще бъде развитието на терена, каза той. Много важно в този процес, посочи арх. Бурулянов, е участието на гражданското общество.: „Абсолютно всеки от гражданите трябва да е наясно какво иска от администрациите и институциите. А от това, което чуваме, има абсолютно неразбиране,  чия собственост е парцела, кой притежава квоти, какво трябва да се случи с него, има ли готов проект или не….“.

През последните дни сме получили повече от 150 коментара и различни предложения какво трябва да се случи там, каза арх. Бурулянов.
„Няма да излезем с готова картинка на проект след тази кръгла маса, но ще имаме достатъчно информация, за да вземем решения как да процедираме оттук-нататък, стъпка по стъпка. А след това да преминем към прозрачен, независим и професионално журиран конкурс, да се изберат най-добрите възможни предложения“, поясни той. 

Чуйте още какво каза в ефира на Дарик арх. Емил Бурулянов в следващите минути: