За спешното осигуряване на превозвач по автобусни линии, квота на Община Ракитово, областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова разреши пряко възлагане на обществения превоз за още шест месеца до финализиране на конкурсната процедура. С предходна такава заповед беше дадено първото разрешение за предприемане на спешна мярка от Община Ракитово.

Обект на възлагане ще бъде линията Велинград – Ракитово и линии от общинската транспортна схема.

Дадено е такова разрешение за срок от 12 месеца превозите квота на община Белово също да бъдат възложени пряко от кмета на общината до провеждането на процедура за възлагане на изпълнител по Закона за обществените поръчки, тъй като настоящият договор за превоз изтича на 29.02.2024 г.

Обект на договора на община Белово ще са линиите Белово – Септември, Белово – Ветрен и Белово – Варвара от областната и Белово – Сестримо (през Момина Клисура), Белово –Дъбравите, Белово – Голямо Белово, Белово - Габровица от общинската транспортна схема. Предстои цялата транспортна схема на Община Белово да бъде актуализирана.