Дванадесетокласничката Жасмина Цветанова от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Видин стана победител в програмата „Прокурор за един ден“ сред ученици в гр. Видин.

Нейното есе на тема „Какво е да си прокурор за един ден“ впечатли с разсъжденията за значимостта на държавното обвинение, високата професионална и лична отговорност на упражняващите тази професия.

            В качеството на победител в ученическия конкурс тя беше поканена да посети съдебните институции в града.

            В Районна прокуратура – Видин Жасмина беше посрещната от заместник районния прокурор Райна Петрова, която я запозна с работната среда на магистратите. По време на беседа особено внимание беше отделено на специалните правила, свързани с дела срещу непълнолетни извършители на престъпления и с правата на децата, жертви на престъпления.

Гимназистката се запозна с ръководството на Окръжната и Районната прокуратури, посети заседания в Районния съд – Видин и се срещна с председателя на Окръжния съд в града.

Програмата „Прокурор за един ден” се провежда за втора година по повод Международния ден на толерантността. Инициативата е на Кралската прокурорска служба и Британското посолство в София. Организира се в партньорство с Асоциацията на прокурорите в България, Центъра за етнически диалог и толерантност „Амалипе” и Младежката фондация „Арете“.

Програмата е насочена към момичета и момчета от ромски произход на възраст между 16 –18 години. Нейната цел е да насърчи младежите от цяла България да обмислят професионална кариера в системата на наказателното правосъдие.