За неучебни в община Хасково обяви кметът й Станислав Дечев със своя заповед 30 и 31 януари. Причината е високата заболеваемост от грип и ОРЗ, усложненията от тях и запълнения капацитет на детското отделение в МБАЛ – Хасково.

Заповедта е изпратена до началника на РУО – Хасково и ще бъде връчена на всички директори на училища в общината.


Готовност да обявяви за неучебни същите дни заяви и кметът на община Димитровград Иво Димов. Той посочи, че отсъстващите ученици в общината са около 25%, а в детските градини и яслите процентът е доста по-висок. Сред учителите обаче, броят на болните нараства, което затруднява учебния процес, коментира димитровградският кмет.


При обявяването на 30 и 31 януари за неучебни цялата следваща седмица ще е ваканция за учениците заради сливането с междусрочната.