Вие сте светлината на света, вие сте солта на времето… С това наставление на Христос, като символ на завета между човека и Бога, пастор Тончев се обърна към вярващите днес в ефира на Дарик Югоизток в авторската рубрика "Думи на надежда".

В навечерието на Цветница, когато синът Божий влиза в Йерусалим и е посрещнат като цар, той апелира към християните да отворят сърцата си за Божиите богатства-мъдрост, знание и любов към ближния. И да не се поддават на ефимерността на светската суета, на егото, което заслепява очите, когато „идват за клонки, но не остават да чуят проповедта в храма“ 

„Когато тълкуваме Библията има едно важно правило- там и тогава, тук и сега. Т.е. не само да разгледаме какво се е случило някога, но и какво приложение има тази истина в нашия живот днес. И да прозрем: Как да царува Христос в живота ни“, каза пастор Тончев и напомни насърчението на Божия син към миряните: „Ако искаш да си мой ученик, да се отречеш от себе си и да си носиш кръста“.

Именно солта на времето, подчерта пастор Тончев, е запазвала от развала, придавала е вкус на живота. „Разумни и мъдри сме, когато го живеем, когато го украсим с библейски ценности- да прощаваме, да се научим да искаме прошка и да служим на другите, когато се смиряваме и променяме своя вътрешен човек. Това означава да дадем на Христос да царува в живота ни“, каза той.

За да царува Христос в живота ни, подчерта той, ние трябва да изучаваме неговото слово, да размишляваме върху свещените думи, те ще ни помогнат да придобием тази божествена мъдрост: Разумен е този човек, който е построил къщата си на канара.

Пастор Живко Тончев насърчи вярващите с личен пример да прославят Божието слово.  И припомни думите на Христос:  Понеже сте направили това на един от най-малките, на Мене сте го направили.

„Да служим на другите означава да Христос да царува в живота ни, той да ни ръководи, като изучаваме неговото слово, като го живеем и като си служим един на друг с любов“, призова той.