От този месец Община Сърница ще започне изпълнението на социалната услуга по предоставяне на безплатна сготвена храна под формата на готови опаковани порции (кетъринг) за нуждаещите се граждани – социално слаби хора и хора в неравностойно положение. Проектът ще се изпълнява до 30 септември 2025 год. Услугата ще се предоставя първоначално на 280 души, като е възможно включването и на допълнителни потребители през целия период на проекта, съобщи кметът на общината Неби Бозов.

Пунктовете за раздаването на храната ще бъдат в Пенсионерския клуб на Сърница и кметствата в Побит камък и Медени поляни. Храната ще бъде съобразена с културните и религиозни традиции на местните хора, без наличие на алкохол и свинско месо, като в това отношение фирмата-изпълнител е поела ангажимент за съображения при изготвянето на менюто, увери кметът.