Бюлетините за изборите за народни представители на 2 октомври бяха доставени днес в Пазарджик. Общият им брой за изборите в област Пазарджик е 237 500. Упълномощени представители на Областния управител и на РИК-Пазарджик получиха бюлетините от печатницата в София. При засилена полицейска охрана те бяха транспортирани до Областната администрация Пазарджик, а после - и на общинските администрации. Общините ще съхраняват бюлетините в помещения, определени със заповед на областния управител и охранявани от служители на МВР. Гласуването с бюлетини ще се осъществи в секциите с до 300 избиратели. В останалите ще бъде с машини. В област Пазарджик с под 300 избиратели са 29 броя СИК, а секциите, в които ще се гласува само с машина, са 320. В тези секции ще има и хартиени бюлетини, с които ще може да се гласува в случай, че възникне непреодолима повреда на специализираните устройства за електронно машинно гласуване.

Заедно с бюлетините бяха получени и 15 вида материали - протоколи, пликове за запечатване на протоколите на СИК, отличителни знаци на членовете на СИК и други изборни книжа, които ще бъдат разпределени на 12-те общини в областта.