Доц. д-р Даниел Петков, преподавател по медицина и началник на Клиниката по УНГ в Университетската многопрофилна болница за активно лечение – Бургас беше награден с почетен знак на Националното представителство на студентските съвети. Той бе удостоен с отличието за постижения във високо отговорната мисия и всеотдайна работа с младите медици, възпитаници на бургаския държавен Университет „Проф. д-р Асен Златаров“..

Наградата, заедно с почетен плакет бе връчена от председателя на  студентската организация Даниел Парушев.

Доц. Петков е сред любимите преподаватели на студентите във висшето учебно заведение. А името му е в престижната класация „Лекарите, на които вярваме“, алманах за научните интереси и постижения на най-добрите лекари у нас.