Добрич се сдоби с един от най-добрите апарати за ядрено-магнитен резонанс в Североизточна България - Дженерал Електрик Сигна 1,5 тесла.

След близо 6 месечно прекъсване лабораторията за магнитно-резонансна диагностика “Медгуд” отново отваря врати. Направен е основен ремонт на лекарските кабинети, регистратурата, обновена е чакалнята. Частната инвестицията е изключително голяма, която я прави безпрецедентна по вид и мащаб за здравеопазването на Добрич. Лекарският екип се състои от д-р Боян Павлов-завеждащ рентгеново отделение в болница “Надежда” в София, водещ специалист с над 15 години практика изключително в ЯМР диагностиката и над 30 години практика в образната диагностика и от д-р Валентин Димитров, началник “Образна диагностика” в МБАЛ Добрич АД, също с над 30 годишен опит.

Лаборатория “Медгуд” работи по здравна каса, както и  платени изследвания при много конкурентни условия, като цените са най-ниските за региона.

Проектът се реализира с ключовата подкрепа на директора на „МБАЛ Добрич“ АД в лицето на д-р Георги Желязков.

Местоположение – Първи етаж в „Медицински център-Добрич“ ЕООД.