Ремонтираният Стратегически план трябва да бъде представен в Брюксел до средата на декември. Това стана ясно от думите на зам.-министър  Таня Георгиева, която участва в работата на Комисията по земеделие в Парламента.

 Четете още: Как да кандидатствате за наградите на Agri Summit & Awards 2024

 

Промените в рамките на Втори стълб бяха представени пред народните представители от Елена Иванова, директор на дирекция „Развитие на селските райони“.

След направените изменения, препоръчани от депутатите през септември, има промяна в размера на стартовата помощ за т.нар. "нови фермери".

Вместо анонсираните преди два месеца 20 000 евро, сега тяхната дейност ще се стимулира с 30 000 евро. Новата интервенция – „Подпомагане на нови фермери“ е за хора до 65 годишна възраст, които навлизат за първи път в земеделието. Тя ще е с бюджет в размер на 20 млн. евро.

Увеличени са нивата на ставките в интервенцията за подпомагане на биологичното производство средно с около 30%. Втора съществена промяна е отпадането на интервенцията „Насърчаване намалението на употребата на продукти за растителна защита и торове чрез контрол в краен продукт“, обяви Иванова. Тази интервенция е неприложима към момента поради липса на разработено национално законодателство. Беше планирана с бюджет 100 млн. евро, който е предложено да бъде преразпределен по следния начин: 
•    25 млн. евро да бъдат прехвърлени към биологично земеделие;
•    50 млн. евро за хуманно отношение към животните;
•    25 млн. евро за подпомагане в площи в обхвата на зоните по Натура, тъй като там се отчита засилен интерес.

 

Четете още: Завишават се изискванията за реализация в животновъдството


Направени са още две основни промени, които са свързани с максималния размер на допустимите разходи в едно проектно предложение в интервенциите за инвестиции и преработка, стана ясно от думите и. Освен това в допълнение е направено увеличение на размера, приложим за групи и организации на производители, които подават проектни предложения. 

Четете още: Нови промени по екосхемите - какви са те?

 

Бюджета за консултантски услуги, за който имаше много критики от депутатите при първото представяне на промените в Стратегическия план, е намален още в рамките на заседанието на Комитета по наблюдение през септември. Общият размер на трите интервенции в Системата за знания и иновации в селското стопанство (AKIS) от 100 млн. евро е намален на 80 млн. евро. 20 млн. евро са прехвърлени към хуманно отношение към животните. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg