Община град Добрич очаква до 20 септември предложения за носители на Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката по повод 1 ноември – Ден на народните будители. Гражданите могат да направят и предложение за член на комисията по оценяване и присъждане на наградите.

Предложенията се подават в Община град Добрич – Център за услуги и информация, или на e-mail: dobrich@dobrich.bg.

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката се връчват всяка година и имат за цел да удостоят с публично признание творци, учени и дейци на изкуството и културата от град Добрич за ярки постижения и принос в развитието на сценичните изкуства, визуалните изкуства, културното наследство, книгите, четенето и библиотеките, медиите и науката. Правилникът за присъждане на Годишните награди „Добрич“ е приет с Решение № 34-12 от 29.07.2014 година на Общински съвет град Добрич и е публикуван на сайта на Общината.

Наградите се връчват на специална церемония по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители, организирана от Община град Добрич.

Наградите ще се присъждат за постижения през периода от 1 септември 2022 г. – 1 септември 2023 г.