Близо 25 000 гимназисти се очаква да положат днес втора задължителна матура по профилиращ предмет, а около 21 000  са на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

Най-много зрелостници – близо 13 000, са избрали да проверят знанията си по английски език. Значителен интерес има към география и икономика и биология и здравно образование. Тази година едва 1383 ученици са избрали математиката.

По над 1000 души има на изпитите по философия и по предприемачество. Началото на матурата и на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация е в 8:30 часа. Резултатите от всички матури ще бъдат обявени до 7 юни.