Национален тест за използване на системата BG-ALERT ще бъде проведен на територията на цялата страна днес, 29 ноември 2023 г.

Целта е да се провери функционирането на системата и хората да придобият представа за съобщенията и съпътстващото ги поведение на мобилните устройства.

При провеждането и на националния тест в продължение на половин час - от 12:00 до 12:30 ч., ще бъде излъчвано съобщение, съдържащо текст на български и английски език.

Получаването на съобщението на мобилното устройство се очаква да бъде еднократно и съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран тих (безшумен) режим.